Bách Bảo Rương - Cược Xu nhận Xu + Trang bị đồng hành

Hệ thống Bách Bảo Rương trong Kiếm Thế Phong Thần sẽ trở nên đặc biệt nhất trong các game Kiếm Thế đương thời. Đến với Kiếm Thế các phần thưởng sẽ không còn nhàm chán là Huyền Tinh, Tinh Hoạt Lực… Thay vào đó là các phần thưởng siêu khủng.

I. Phần thưởng

Phần Thưởng

Cược 2 Tiền Xu

1 Sao

2 Sao 3 Sao 4 Sao 5 Sao 6 Sao

Thần khí Bảo Châu

100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 đến 6)

Mảnh Ghép Ấn 100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 đến 6)

Mảnh ghép Già Lam Kinh 100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 đến 6)

Ấn Ký Tín Vật 100 200 400 800 1600

5000 +

1 Rương TB đồng hành (4 đến 6)

Rương Thần Sa 1 Rương Thần Sa (1 đến 4 dòng)
Tiền Xu 1 2 5 10 30 100

Khi đặt cược mức 10xu phần thưởng nhận được sẽ gấp 5 lần

Khi đặt cược mức 50xu phần thưởng nhận được sẽ gấp 25 lần

Phần thưởng tăng bao gồm tất cả (Mảnh ghép + Rương Thần Sa + Rương trang bị đồng hành)

Nếu chọn nhận tiều xu sẽ không nhận được vật phẩm còn lại. (ở mức 6 sao sẽ không nhận được rương đồng hành)

II. Cách tham gia


Vào kỳ trân các tại bản đồ nhỏ


Chọn Mở Bách Bảo Rương


Chọn mức Tiền Xu đặt cược và BẮT ĐẦU


Khi chấp nhận nhận thưởng các bạn có 2 lựa chọn
Lãnh phần thưởng vật phẩm hay Tiền Xu

Lưu Ý:

  • Chuẩn bị rương trống trước khi nhận thưởng
  • Rương trang bị đồng hành sẽ ngẫu nhiên nhận được trang bị đồng hành cấp 4 hoặc 5
  • Rương thần sa có thể nhận được Vũ Khí Thần Sa hoặc 200 Thần sa tinh thạch dẫn