Hoạt Động Rương Phú Quý

Lúc 18h45 hàng ngày đội quân Rương Phú Quý sẽ xuất hiện.. Tiêu diệt sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.


I.NPC liên quan

Di chuyển đến nơi Rương Phú Quý xuất hiện

II.Phần Thưởng

NPC Phần Thưởng Mở Rương


Kim Tiền

1 Tỷ kinh nghiệm

Ngẫu nhiên nhận được:

10v đồng thường
20v Đồng thường
30v Đồng thường
40v Đồng thường


Rương Phú Quý

1 Tỷ kinh nghiệm

Ngẫu nhiên nhận được:

Rương trận pháp 1 ngày
Rương trận pháp 3 ngày
50v Đồng
30 thần sa - Vô Hạ Dẫn
30 Mảnh ghép vũ khí

III. Chi Tiết Hoạt Động

  • Vào lúc 18h45 Rương Phú Quý sẽ xuất hiện các nhân sĩ có thể đến NPC Hoạt Động để đến nơi Rương Phú Quý và mở rương nhận thưởng.
  • Sau 15 phút nếu không mở hết Rương Phú Quý sẽ biến mất.

Di chuyển đến nơi Rương Phú Quý xuất hiện