HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN QUA VÍ MOMO

 

SAU KHI CHUYỂN TIỀN THÀNH CÔNG THÌ NHẬP THÔNG TIN GIAO DỊCH VÀO PHẦN XÁC NHẬN Ở DƯỚI

NHẬP TOÀN BỘ THÔNG TIN VÀO PHẦN XÁC NHẬN VÀ NHẤN CẬP NHẬT