Trùng Sinh Nhân Vật

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Ba Lăng Huyện
  • 5 Nhân vật đầu tiên đạt mốc trùng sinh 100 - 200 - 300 - 400 sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.<Link>

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp 200 và có Lệnh Bài Trùng Sinh như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
  • Mỗi lần trùng sinh tặng 10000 nguyên liệu ngẫu nhiên - GLK - Ấn - Thần Khí - Tín Vật - Thú Nuôi + 5 Điểm Tiềm Năng + ngẫu nhiên 1-25 hồn thạch Trấn Phái
Lần trùng sinh Trang bị nhận được Lệnh Bài Trùng Sinh 
5 1 Ngựa cấp 1

1 --> 50
1 Lệnh Bài Trùng Sinh

10 1 Rương Trang Bị Kim Long  
15 1 Rương Trang Bị Kim Long 1 Mặt Nạ
20 1 Rương Trang Bị Kim Long 1 Ngoại Trang Áo 1
25 1 Rương Trang Bị Kim Long  
30 1 Rương Trang Bị Kim Long  
35 1 Rương Trang Bị Kim Long  
40 1 Rương Trang Bị Kim Long  
45 1 Rương Trang Bị Kim Long  
50 1 Rương Trang Bị Kim Long  
55 1 Rương Trang Bị Long Hồn Nón Ngoại Trang 2

51 --> 100
2 Lệnh Bài Trùng Sinh

60 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
65 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
70 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
75 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
80 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
85 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
90 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
95 1 Rương Trang Bị Long Hồn  
100 10000 Chiến Thần Áo Ngoại Trang 2
110 1 Rương Trang Bị Sử Thi Nón Ngoại Trang 3

101 --> 200
3 Lệnh Bài Trùng Sinh

120 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
130 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
140 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
150 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
160 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
170 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
180 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
190 1 Rương Trang Bị Sử Thi  
200 10000 Chiến Thần Áo Ngoại Trang 3
220 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết Nón Ngoại Trang 4

201 --> 400
5 Lệnh Bài Trùng Sinh

240 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
260 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
280 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
300 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
320 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
340 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
360 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
380 1 Rương Trang Bị Truyền Thuyết  
400 20000 Chiến Thần Áo Ngoại Trang 4

 

 

  • Từ Lần 401 khi đạt cấp 220 và có Lệnh Bài Trùng Sinh như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
Lần trùng sinh Trang bị nhận được Lệnh Bài Trùng Sinh
450 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên  

401 --> 800
10 Lệnh Bài Trùng Sinh

500 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang 5
550 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần
600 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang 5
650 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần
700 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang 6
750 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần
800 2 Rương Trang Bị Trấn Thiên 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang 6

Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.